EMEKLİ Meclisleri Sendikası, kuruluş bildirisini ve eklerini 1 Aralık 2023 günü Ankara Valiliği’ne sunarak sendikal faaliyetlerini başlatmıştı. Ancak emeklilerin sendika kuramayacağına yönelik dönüş alan Emekli Meclisleri Sendikası, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında, “Bugüne kadar Valilik ile aramızda toplam 5 yazışma gerçekleştirildi. Bugün bize tebliğ edilen yeni yazı ekinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün sendikamız hakkındaki görüşü de tarafımıza tebliğ edilmiştir. Yazının özeti şöyledir; Hukuk mevzuatımıza göre sadece işçiler, işverenler ve kamu çalışanları sendika kurabilir. Emeklilerin sendika kurabileceklerine dair bir yasal düzenleme olmadığı için siz dernek veya vakıf kurabilirsiniz diyorlar” ifadelerine yer verildi.
‘EMEKLİLER SENDİKA KURABİLİR’
Emekli Meclisleri Sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün bu değerlendirmeleri hukukun evrensel kuralları ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırılık arz ettiğini belirterek, “Aslında ilgili bakanlık ve valilik de yaptığı değerlendirmenin hukuki olmadığının farkındadır ve bu yüzden de tüm yazılar: Emekli Meclisi Sendikası (EMS) Genel Merkezi’ne hitaben yazılıp postaya verilmiştir.  Bu her iki idari kurumun da Emekli Meclisleri Sendikası’nın (EMS) fiilen ve hukuken var olduğunu kabul ettiği anlamına gelmektedir. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri bir tarafa bırakırsak; iç hukukumuzda emeklilerin sendika kurabileceklerine dair bir düzenleme olmadığı doğrudur ancak iç hukukumuzda emeklilerin sendika kuramayacaklarına dair bir yasaklayıcı düzenleme de yoktur. Çağdaş toplumlarda asıl olan özgürlüklerdir, yasaklar ise istisna. Bunun anlamı şudur: Eğer bir eylem veya edim yasalarla açıkça men edilmemiş ise o hak hukuken tanınmış demektir. Emeklilerin sendika kurmalarını yasaklayan hiçbir yasal düzenleme olmadığına göre öyle ise emekliler sendika kurabilirler” denildi.
‘EMEKLİLER SENDİKA KURAMAZ DEMEK HUKUKU YOK SAYMAKTIR’
Anayasaya atıfta bulunan Emekli Meclisleri Sendikası, “Anayasanın 90’ıncı maddesinin son fıkrası aynen şöyledir: ‘Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır’ diyor. 90’ıncı maddesine göre iç hukuk normuna dönüşmüş olan birçok uluslararası sözleşme, herkes gibi biz emeklilere de sendikalaşma hakkını tanır. Anayasanın 90’ıncı maddesine rağmen ‘emekliler sendika kuramaz’ demek, mevcut hukuku yok saymaktır. Bizler,  Emekli Meclisleri Sendikası’na hukuksal statü elde etmek ve 30 yıldır elde edilemeyen sendikalaşma hakkını alıp tüm emekli dostlarımıza armağan etmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ankara Valiliği’ne karşı yargı yoluna gideceğimizi kamuoyuna ve emekli dostlarımıza duyururuz” sözleri kullanıldı.

Muhabir: ÇİĞDEM KORKAN/ÖZEL HABER