MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Muratpaşa Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup adı-soyadı, ünvanı yazılı; Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Vergisi, Yer İşgal Ücreti, İdari Para Cezası ve İmar Para Cezası, borcu bulunan Mükelleflere ait gönderilen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilememiştir.
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103'üncü ila 106'ıncı Maddelerine istinaden ilgilerin ilan tarihten başlayarak 1 (bir) ay içerisinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale  müracaat etmeleri veya taahütlü mektup ile tebligata uygun açık adresini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, (1) bir aylık sürenin sonunda müracaatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyen Mükellefler hakkında iş bu ilanın yayımı itibaren (1) bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01922929