Denizcilik sektöründe uluslararası sularda rekabet gücümüzü arttırarak başarılı bir grafik çizebilmemizin temel koşullarından en önemlisi ve belirleyici olanı, uzun bir tarih süreci içinde katmerleşerek oluşan denizcilik kültürünün toplumdaki kazanımları ve oluşan deniz sevgisidir. Denizcilik kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılırken oluşturduğu denizci bilgi kodlarının şifreleri o toplumun belleğinde yüzyıllarca saklı kalır.

*****

Yeni değerler yaratan, konusunda ileri görüşlü, girişimci, çağdaş yatırımlara açık, yenilikçi, uluslar arası ilişkilerde aktif ve entegre iş görüşüne haiz bir misyonun stratejisini benimseyen ve en önemlisi de olabilecek küresel krizleri önceden görerek gerekli önlemleri alabilme yeteneğine sahip olan denizcilik sektöründeki gelişmeler her dönem istikrarlı ve verimliliği evrensel niteliktedir. Köklü bir denizcilik kültürünün tortularından oluşan sektör, en zor dönemler de bile sorunlara karşı direnç gösterir ve krizlerden daha güçlü çıkmasını bilir.

*****

Denizcilik sektörümüzün çağdaş geleceğinin temel etkinliklerinin varlığı, bilimsel örgütlenmenin ve teknolojik gelişmelerin uluslararası kabul görmüş değerler doğrultusunda benimsenmiş motivasyonu ile nitelikli ve saygın bir süreç içine girecektir. Sektörün bütün kollarında gerçekleşecek teknolojik yenilikçilik, AR-GE yatırımları, yeni finans kaynakları, devlet desteği, bilgi üretme, bilimsel eğitim verecek tesislerin inşası ve dönemler halinde hazırlanacak stratejik planlamalar ile kaliteli iş gücünün yaratılması gibi yönlendirici unsurlar sektörün reflekslerini canlı tutacaktır.

*****

Türkiye kendi teknolojisini yaratmak ve geliştirmek zorundadır. Yeni ürünler, yeni sistemler ve yeni üretim yöntemlerini yaratarak kendi markasını oluşturmalıdır. Teknolojide 'İNOVASYON' denilen sürekli yenilenmenin denizcilik sektörüne yansımaları ile oluşacak yeni fikirler ekonomik ve toplumsal faydaya dönüşecektir. Bilim ve teknoloji politikalarında benimsenen 'çağdaş düşünce' ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek olan bütün yatırımlar sektörü zirveye taşıyacaktır. Denizcilik alanında toplumsal hareketlilik ve uygulanabilir bilimsel yaratıcılık sosyokültürel gelişimi destekleyerek popüler deniz kültürünün yontularını hazırlar. Denizcilik ekolojisinin varoluşunun elementlerinde yoğrulmuş toplumlar, deniz dinamizmini rasyonel boyutlara taşıyacak olan değişimlere her zaman hazırdırlar. Bu bağlamda denizciliğimiz yeni bilgileri üretmek, paylaşmak ve bilinçli yönetmek becerisini göstermek zorundadır.

Kaynak : www.yatdukkani.com