DÜZELTME İLANI

MESİRE ALANINA MERDİVEN İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MESİRE ALANINA MERDİVEN İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2023/1197612
1- İdarenin
a) Adresi : Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Bulv. No:20 07310 MURATPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2422495230 - 2422495493
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 31.10.2023 - 4980
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Nehir Gazatesi - 31.10.2023
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği eki Yapım İşleri Benzer İş Grupları Listesi’nde yer alan A/XVIII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
olarak düzenlenmiştir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01925074