Örnek No:55*

T.C.
MANAVGAT
1. İCRA DAİRESİ

2023/2770 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2770 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Antalya ili Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Gökçeören Mevkii 342 ada 1 parselde bulunmaktadır.Taşınmaz 14.307,63 m² yüzölçümünde , Tarla vasfında tapuda kayıtlı olup 3/ 28 hissesi(1.532,96 m²)satılacaktır.Borçlunun hissesi üzerinde T.C Ziraat Bankası A.Ş. lehine ipotek ve UĞUR METİN : Mehmet Ali oğlu lehine şahıs ipoteği ve İ.İ.K nın 150/c maddesi gereğince şerh ,ipotek alacağının devrine ilişkin muvafakat beyanı, icra ve ihtiyadi haciz şerhleri ve kira şerhi bulunmaktadır.Taşınmaz Manavgat İlçe merkezinin kuşbakışı 20 km. Antalya yönünde,Antalya-Mersin devlet karayolunun yaklaşık 2 km güney-batısında D-400 karayolu ile Perakende-Denizkent mahalle yolunun doğu kenarında bulunmaktadır. Gündoğdu yerleşim merkezine de yaklaşık 2 km mesafededir. Taşınmazın çevresinde benzer nitelikte tarla tarımı,seracılık ve nar narenciye bahçeleri ve kismen de muz üretim seraları bulunmaktadır. Parsel, düz bir alanda, yüzeyi düz ve şekli kısmen düzgün , alanı ve şekli verimli tarım yapılması için uygun, sel, erozyon,drenaj sorunu olmayan sulama şebekesi içerisinde sulanabilen, tarım arazisidir. Parsel üzerinde herhangi bir muhtesat bulunmadığı, boş tarla olduğu görülmüştür.
Yüzölçümü : 14.307,63 m2
İmar Durumu:Taşınmaz; “Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Kısmen Yol ve Tarım Alanları”içerisinde kaldığı alt ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 888.700,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2024 - 14:02
Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 14:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 14:02
Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:02

13/11/2023(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01933612