ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN TEBLİĞ

Aşağıda adı-soyadı, Vergi kimlik numarası, plakası, adresi yazılı mükellefin gıyabında düzenlenen Haciz Tutanağı ve Menkul Mal Satış İlanı ilgilisine tebliğ edilememiştir.

1. 213 Sayılı V.U.K.’nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri ile 345 seri numaralı VUK Genel Tebliği gereğince ve 29.12.2017 tarih -2017/8 sayılı Uygulama İç Genelgesi gereği iş bu ilanın Vergi Dairesi ilan tahtasına asılma tarihini izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilmek üzere İlan tarihinden itibaren 1 ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri durumunda kendilerine süre ile kayıtlı tebligat yapılacağı,

2. İlan tarihinden itibaren 1 ay içinde müracaat etmeyen veya adreslerini bildirmeyenlere 1 ay sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 14.11.2023

İLAN LİSTESİ
S.NO ADI SOYADI/UNVANI VERGİ NO T.C. NO ARACIN PLAKASI EVRAK TARİH VE NO BİLİNEN ADRESLERİ
1 İBRAHİM KARACA 505 003 3416 42592701224 07NU992 07.11.2023 Tarih ve G1- 845989 Mükellefin Kayıtlı Mernis adresi yok.
2 İBRAHİM KARACA 505 003 3416 42592701224 07NU992 09.11.2023 / Satış İlanı Mükellefin Kayıtlı Mernis adresi yok.
#ilangovtr Basın No ILN01934543