ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANDIR

İLANEN TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMELER LİSTESİ

Vergi Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
8330484412 TEKAR PETROL NAK.OTO.G.MEN.İNŞ.GI.REK.TA.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2020072013Jpq0000008 201801201812 3074 0,00 3074 20.905,26 BARINAKLAR BLV IŞIKSOY AP 117 5 MURATPAŞA ANTALYA
8330484412 TEKAR PETROL NAK.OTO.G.MEN.İNŞ.GI.REK.TA.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2020072013Jpq0000009 201801201812 0010 0010 38.041,87 3080 57.062,81 BARINAKLAR BLV IŞIKSOY AP 117 5 MURATPAŞA ANTALYA
8330484412 TEKAR PETROL NAK.OTO.G.MEN.İNŞ.GI.REK.TA.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2020072013Jpq0000010 201812201812 0015 0015 31.483,61 3080 47.225,42 BARINAKLAR BLV IŞIKSOY AP 117 5 MURATPAŞA ANTALYA
8330484412 TEKAR PETROL NAK.OTO.G.MEN.İNŞ.GI.REK.TA.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2020072013Jpq0000011 201812201812 0003 0003 31.264,09 3080 46.896,14 BARINAKLAR BLV IŞIKSOY AP 117 5 MURATPAŞA ANTALYA
8330484412 TEKAR PETROL NAK.OTO.G.MEN.İNŞ.GI.REK.TA.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2020072013Jpq0000012 201810201812 0033 0033 34.237,68 3080 51.356,52 BARINAKLAR BLV IŞIKSOY AP 117 5 MURATPAŞA ANTALYA

Bu ilan 5 satırdan oluşmaktadır.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 105 ve 106' ncı maddelerinde geçen aşağıdaki hususlar ihtar olunur.

İlan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ilanı yapan makama (Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü) bizzat veya bilvekale müraacat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde ne vergi dairesine müraacat yapmış ve ne de adresini bildirmiş olanlara 1 ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı, Vergi-Ceza ihbarnamelerinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Antalya Vergi Mahkemesi nezdinde dava açılabileceği,

İlan Olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01931281