Örnek No:54*

T.C.
ANTALYA
GENEL İCRA DAİRESİ
2023/1205 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1205 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
850.000,00 1 Taşıt 07AJD911 Plakalı , 2020 Model , HYUNDAI Marka , GB Tipli , G3LCKP199017 Motor No'lu , NLHB351AGLZ630 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 10:22
2.Artırma

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 10:22

01/11/2023

#ilangovtr Basın No ILN01924988