ALANYA VERGİ DAİRESİ 2023 İHBARNAME İLAN LİSTESİ

Vergi K.N. Mükellef Adı Soyadı(Unvanı) İhbarname Fiş No Vergi Kodu V.Dönemi Vergi Tutarı Ceza Kodu Ceza Tutarı Adres
9220656155 JULIANA SUZANNA LEONARDA MARIA VAN RIJT  2023110213MkW0000001 0012 201801201812 10.236,90 3080 13.019,40 SARAY MAH. K.PINARI ME KONAK APT. NO:14 ALANYA ANTALYA
9220656155 JULIANA SUZANNA LEONARDA MARIA VAN RIJT  2023110213MkW0000002 0012 201901201912 9.656,90 3080 12.439,40 SARAY MAH. K.PINARI ME KONAK APT. NO:14 ALANYA ANTALYA
9220656155 JULIANA SUZANNA LEONARDA MARIA VAN RIJT  2023110213MkW0000003 0012 202001202012 12.269,40 3080 15.051,90 SARAY MAH. K.PINARI ME KONAK APT. NO:14 ALANYA ANTALYA

Alanya Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı, soyadı, ünvanı, adresi ile ilgili bulunduğu vergi veya cezanın nevi yazılı mükellefler adına düzenlenen vergi ceza ihbarnameleri ve yazılan yazıların  mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K'. nın 103. ve 106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Alanya Vergi Dairesi'ne bizzat ve bilvekale müracaat etmesi  veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini  bildirmesi halinde süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı 1 ayın  bitiminde müracaatta bulunmadığı veya adresini bildirmediği takdirde iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 1 ay sonra  tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 10.11.2023 tarihinde dairemiz ilan panosuna asılmış olup, takip eden günden itibaren 15. ( on beş ) gün ilan tarihidir.

#ilangovtr Basın No ILN01931086