Antalya Tabip Odası, Anayasa Mahkemesi'nin E.2005/10 K.2008/63 sayılı kararında sağlık hizmetinin kamu hizmeti olarak değerlendirildiği belirtilerek, “5682 Sayılı Pasaport Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonrasında Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport alabilecek kişiler belirlenmiştir. Anayasa Mahkemesi E.2005/10 K.2008/63 sayılı kararında; sağlık hizmetinin niteliği gereği kamu hizmeti olarak değerlendirildiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla gerek özel hastanelerde gerekse muayenehanede hizmet veren hekimler, yaşamsal, ertelenemez ve vazgeçilmez nitelikte kamusal özellikler taşıyan bir hizmet vermektedir” açıklamalarına yer verdi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Açıklamaya kapsamında, özel hastanelerde veya muayenehanede hizmet veren hekimlerin yaşamsal, ertelenemez ve vazgeçilmez nitelikte kamusal hizmet sundukları ifade edilerek medyada çeşitli meslek mensuplarına yeşil pasaport verilmesine ilişkin planlanan kanun değişikliklerine dikkat çekildi. Antalya Tabip Odası, “Son zamanlarda medyada dile getirilen çeşitli meslek mensuplarına hususi damgalı (Yeşil) pasaport verilebilmesi için planlanan kanun değişikliklerine, avukatlara tanınmış olan ayrıcalığın “ 15 yıl tabip odasına kayıtlı olarak serbest mesleki faaliyette bulunmuş hekimler” için de geçerli olması gerekmektedir. Bu nedenle talebimizi TBMM Sağlık Komisyonuna iletmek için çalışma başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi. Bu talebin TBMM Sağlık Komisyonu'na iletilmesi için çalışma başlatıldığını belirten Antalya Tabip Odası, hekimlerden dilekçe örneğini imzalayarak Antalya Tabip Odası'na iletmelerini rica etti. 

Muhabir: AYSU DURSUN/HABER