Yapılan açıklamada, Salda Gölü'nün dünya çapında ekolojik ve jeobiyokimyasal öneme sahip benzersiz bir doğal miras olduğu vurgulayan Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Burdur ili, Yeşilova ilçesinde bulunan ve 184 metre derinliğe sahip olan bu kapalı havzanın, yüksek alkali içeriği ve magnezyum zenginliği ile dikkat çektiği belirterek, “Salda Gölü, magnezyum içeriği sayesinde beyaz kumsallara sahiptir ve stromatolit oluşumlarına olanak tanıyan jeobiyokimyasal süreçler sayesinde benzersiz bir ekosistem sunmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle, göl sadece biyolojik çeşitlilik açısından değil, aynı zamanda Dünya'da ve hatta potansiyel olarak Mars'ta yaşamın başlangıcına dair önemli bilgiler sunabilecek bir araştırma alanı olarak değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verdi. Açıklamada, Salda Gölü'nün sadece biyolojik çeşitlilik açısından değil, aynı zamanda Dünya'da ve potansiyel olarak Mars'ta yaşamın başlangıcına dair önemli bilgiler sunabilecek bir araştırma alanı olarak değerlendirildiği ifade eden Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi,son dönemde, gölün batı kıyısında yer alan Kayadibi ve Doğanbaba köyleri arasındaki yolun asfaltlanması ile ilgili haberlerin ciddi çevresel endişelere yol açtığı belirterek, “son dönemde Salda Gölü’nün batı kıyısında yer alan Kayadibi ve Doğanbaba köyleri arasındaki yolun asfaltlanması ile ilgili haberler, ciddi çevresel endişelere yol açmıştır. Valilik tarafından yapılan açıklamada, asfaltlama faaliyetinin mevcut yolun iyileştirilmesi ve paylaşımlı bisiklet yolu amacıyla gerçekleştirildiği ve çevre hassasiyetinin gözetildiği belirtilmiştir. Buna rağmen, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak, bu tür faaliyetlerin Salda Gölü'nün hassas ekosistemine olası olumsuz etkilerini göz ardı edemeyiz” açıklamalarına yer verildi.

 YARATACAĞI SORUNLAR

Asfaltlama çalışmaları sırasında kullanılan ağır iş makineleri ve araçların göl kıyısındaki toprağı sıkıştırarak su geçirgenliğini azaltabileceği, bu durumun yağmur sularının toprağa emilmesini engelleyerek bitki örtüsüne zarar verebileceği ve gölün besin dengesini bozabileceği belirten Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi,asfaltlama sırasında kullanılan kimyasallar ve atık malzemelerin toprağa ve suya karışarak kirliliğe yol açabileceği vurguladı. Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, “Gölün benzersiz özelliklerinden biri olan stromatolit oluşumları, jeobiyokimyasal süreçlere son derece duyarlıdır. Yol yapımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek toz, kirlilik ve fiziksel müdahaleler bu hassas yapıları tehlikeye atabilir. Salda Gölü ve çevresi, 81 familyaya ait 301 bitki türüne ve 38 farklı su kuşuna ev sahipliği yapmaktadır. Asfalt yol yapımı, bu türlerin yaşam alanlarını daraltabilir ve yerel ekosistemde geri dönülmez değişikliklere yol açabilir. Salda Gölü’nün ekolojik ve jeobiyokimyasal özelliklerinin bozulması, gölün dünya çapındaki özgünlüğünü ve bilimsel araştırmalar için önemini kaybetmesine neden olabilir” ifadelerine yer verdi.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi yaptığı açıklamada, çevreye daha az zararlı olan ve doğal yapıya daha uygun alternatif malzemelerin kullanılabileceği belirtti. Önerilen alternatif çözümler arasında permeabl yüzey kaplamaları, doğal taş ve çakıl kullanımı ile eko-dostu malzemeler yer aldığı ifade eden Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, “Su geçirgen yüzey kaplamaları, yağmur suyu akışını ve kirliliği azaltarak çevreye olan etkileri minimize eder. Doğal taş ve çakıl, Bu malzemeler, hem estetik hem de çevresel uyumluluk açısından daha uygun olabilir. Doğal ve geri dönüştürülebilir malzemeler, çevresel ayak izini azaltabilir” önerilerine yer verdi.

GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI İÇİN ÖNLEM ŞART

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, asfaltlama faaliyetinin yaratabileceği çevresel sorunları minimize etmek için yetkilileri alternatif malzemeler kullanmaya, mevcut yolu sadece bakım ve onarım çalışmalarına tabi tutmaya, çevresel etkilerin sürekli izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamaya, yerel halkın ve bilim insanlarının görüş ve önerilerini dikkate almaya davet etti. Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Salda Gölü’nün korunmasının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak, Salda Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyoruz. Yetkilileri, çevresel hassasiyetleri göz önünde bulundurarak hareket etmeye ve sürdürülebilir çözümler üretmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi. 

Sdklmlcsdö56

Muhabir: AYSU DURSUN/HABER