Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) önemli bir düzenleme devreye girdi. Mülkiyet ve miras sorunları nedeniyle sistemde kaydı olmayan ancak üzerinde tarımsal üretim gerçekleştirilen arazilere destek sağlanması kararlaştırıldı. Yapılan bu değişiklikle mülkiyet problemleri yüzünden destek alamayan çiftçiler, taahhütname vererek ÇKS'ye kayıt yaptırarak tarımsal destek alabilecekler.

MİRASÇILIK BELGESİ TALEP EDİLECEK

Tapu sicilinde kayıtlı malikin vefatı durumunda, veraset belgesinde belirtilen mirasçılar adına tescil işlemi gerçekleşmemiş araziler, intikali yapılmamış araziler kapsamında değerlendirilecek. İntikali yapılmamış araziler için, taahhütnameyle başvurular yapılabilecek. Ancak bu başvurulara mirasçıların itiraz etmesi durumunda, mirasçılık belgesi talep edilecek.

KİRA SÖZLEŞMESİ VEYA TAAHÜTMAME İSTENECEK

Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yapılan son değişiklikle, başvuru yapılan arazilerdeki mülkiyet sorunu yaşanan durumlarda, hissedarlık belirsizliği durumunda veya veraset yoluyla paylaşım olmadığında, kira sözleşmesi ya da taahhütname istenecek. Bu taahhütnameler, ilgili arazilerin ÇKS kayıtları, üretim yılının mart ayında, il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda 15 gün süreyle askıya çıkarılarak değerlendirilecek.

SON BAŞVURU 2 OCAK

ÇKS başvuruları 2 Ocak 2024 tarihinde sona erecek. Yeni düzenlemeyle birlikte, mülkiyet veya miras sorunlarından dolayı kaydı yapılamayan arazilerde üretim yapan çiftçilere kapılar açılarak tarımsal desteklerin kapsamı genişletilmiş oldu. HABER/AYSU DURSUN