Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların yaşam koşullarının insan haklarına uygunluğu, toplumsal bir hassasiyet konusu olduğunu söyleyen İHD Antalya Şubesi Eşbaşkanı Ebedin Altınkaynak, yaptığı açıklamada cezaevlerindeki mahpusların haklarının korunması ve insan hakları standartlarının gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak, alınan tedbirlerin adalet ve eşitlik ilkesiyle uyumlu olması gerektiğine dikkat çekti.

WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.53.05 (1)

İNSAN HAKLARIN AYKIRI
Şube binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan İHD Antalya Eşbaşkanı Ebedin Altınkaynak, “5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 89. Maddesinde yapılan değişiklikle Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirmesine Dair Yönetmelik 29/12/2020 tarihinde 31349 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle oluşturulan İdare ve Gözlem Kurulları 6 aylık periyotlarda mahpusun iyi halli olup olmadığını değerlendirmektedir. 5275 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, iyi hâl değerlendirmesi yapacak olan kurula Cumhuriyet başsavcısı veya belirleyeceği Cumhuriyet savcısı başkanlık edeceği kararlaştırılmıştır. Bu kurulda ayrıca; kurum müdürü, gözlem ve sınıflandırmadan sorumlu ikinci müdür, idare memuru, cezaevi tabibi, psikiyatrist, bir psikolog ve Psiko-Sosyal yardım servisinde görevli diğer unvandan bir personel, öğretmen, infaz ve koruma baş memuru ile kurum müdürü tarafından teknik personel arasından seçilen bir görevlinin yer alacağı da belirtilmiştir.  2021 yılı başında uygulanmaya başlanan yönetmelikle oluşturulan bu kurullar, hem Anayasaya hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırıdır. İHD Genel Merkezi olarak, 12 Aralık 2020 tarihinde Danıştay’a “Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirmesine Dair Yönetmelik” hakkında yürütmenin durdurulması talebiyle açmış olduğumuz iptal davasında mahkeme tarafından henüz bir karar verilmediğini kamuoyu ile paylaşmak isteriz” dedi.

'ENGELLEDİLER'

Altınkaynak, sözlerine şöyle devam etti: “Derneğimize İdare ve Gözlem Kurulu kararlarıyla tahliyeleri engellenen mahpuslar, avukatları ve aileleri tarafından çok yoğun başvurular yapılmaktadır. İHD olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla ilgili yönetmeliğin uygulanmaya başlandığı 2021 yılının başından bu yana en az 313 mahpusun tahliyesi birden fazla kez 6’şar ay veya 3’er aylık periyotlarla engellenmiş, hatta bu mahpus grubunu içerisinde bulunan bazı mahpusların tahliyeleri engellenmeye devam edilmektedir. Yine tespit edebildiğimiz kadarıyla bu mahpuslardan 48’i bir veya birkaç kez infaz uzatma kararı akabinde tahliye edilmiştir. Yine tahliyesi engellenen mahpusların 88’inin hasta mahpus listemizde olduğunu 42’sinin ise ağır hasta mahpus statüsünde olduğunu vurgulamak isteriz. Yönetmeliğin uygulanmaya başladığı yıl şartlı tahliyesi engellenen ilk ağır hasta mahpuslardan olan Hayrettin Yılmaz ne yazık ki hastalıklarından kaynaklı olarak hapishanede yaşamını kaybetmişti” diye konuştu.

WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.53.05

'BİR AN ÖNCE TAHLİYE EDİLMELİ'

Ayrıca mahpusların neredeyse tüm haklarının çeşitli biçimlerde engellendiğini söyleyen İHD Antalya Eşbaşkanı Ebedin Altınkaynak, “Kurullar hukuk dışına çıkarak, mahpusların koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik haklarını engelleyerek ikinci bir cezalandırma yoluna gitmektedir. Mahpusların tahliyelerinin engellenmesi, umut hakkını ortadan kaldırmakta ve hem mahpusları hem de ailelerini olumsuz etkilemektedir. İnsan Hakları Derneği olarak mahpusların özgürlüğünü engelleyen İdare ve Gözlem Kurullarının iptal edilmesini, tahliye şartları oluşan mahpusların bir an önce tahliye edilmesini talep ediyoruz” dedi. HABER/GAZİ KARATAŞ