Antalya Ekspres Gazetesi'nden Güven Güneş'in haberine göre,  Antalya’da , Okul Yemeği Koalisyonu kuruldu. Eğitim-Sen binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında ekonomik koşullar nedeniyle okullardaki yetersiz beslenme nedeniyle çocuklardaki gelişim bozukluklarına dikkat çekildi. Basın açıklamasına Veli-Der Antalya Şube Başkanı Tülin Koç, Eğitim-Sen Antalya Şube Sekreteri Ahmet Gülden, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Serap Ertuğrul ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Fulya Savran katıldı. Antalya Okul Yemeği Koalisyonu adına basın açıklamasını Veli-Der Antalya Şube Başkanı Tülin Koç okudu.

Whatsapp Image 2024 05 09 At 16.42.28

'BESLENME TEMEL HAKTIR'

Beslenmenin, her bireyin sağlıklı gelişimi ve yaşam kalitesi için temel bir gereksinimi olduğunu söyleyen Koç, “Başta çocuklar olmak üzere, yeterli ve dengeli beslenmek herkes için temel bir insan hakkıdır. Çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için bu hakkın sağlanması gerekmektedir. Ancak ne yazık ki, ülkemiz de dâhil olmak üzere çok sayıda ülkede hala birçok çocuk yoksulluk sebebiyle yetersiz beslenme ve açlıkla mücadele etmektedir. ‘’Antalya Okul Yemeği Koalisyonu’’ olarak tüm bileşenlerimizle birlikte siyasal iktidara, muhalefet partilerine ve ilgili kamu kurumlarına sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Son derece önemli olan bu meselenin çözümüne katkı sunmak isteyen kurum ve kişilere çağrımızdır: Gelin hep birlikte çocuklarımızın bugününe ve geleceğine sahip çıkalım, yapılan çalışmaların takipçisi olalım ve birlikte çözüm üretelim” dedi.

Whatsapp Image 2024 05 09 At 16.42.26

YETERSİZ BESLENME BAŞARISIZLIĞI DA GETİRİYOR

Dünyanın birçok ülkesinde öğrencilerin gelişimleri de dikkate alınarak sağlıklı okul yemeği planlamaları, bütçeden yeterli kaynak aktarılarak kalıcı şekilde çözüldüğünü söyleyen Eğitim-Sen Antalya Şube Sekreteri Ahmet Gülden, “Okul çağındaki öğrencinin sağlıklı beslenmesini sağlamadan eğitimin başarısını artırmak olanaksızdır. Araştırmalar gösteriyor ki yeterli miktarda besin alan çocuklar, kapasitelerini aşan gelişim sürecine sahip oluyor. Bizler eğitim sistemindeki yapısal ve ilkesel sorunlar çözülsün, atanamayan öğretmen kalmasın, her çocuk eğitim hakkından eşit şekilde faydalansın diye bütçe mücadelesi verirken; ekonomistleri hayrete düşüren, emekçi düşmanı politikalar ile vergilerimizi sömüren, halkı açlığa mahkûm eden iktidarın yarattığı derin yoksullukla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler iş birliği içinde öğrencilerin açlık sorununu çözmelidir. Uzun vadede her öğrencinin okulda bir öğün sağlıklı yemek yemesi ve temiz içme suyuna ücretsiz ulaşması mutlaka sağlanmalıdır. Koalisyon olarak Antalya özelinde yapılacak eylem ve etkinliklere katılacağımızı bildiriyor, tüm paydaşlarımızla “Çocuklarımızın bugünü ve yarını için, okul yemeği, hemen şimdi” diyoruz” ifadelerini kullandı. Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Serap Ertuğrul ise “Çocukların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme hakları, uluslararası ve ulusal düzenlemelerle koruma altına alınmıştır. Ülkemizin de imzalamış olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 24.Maddesinde; taraf devletler Temel sağlık hizmetleri çerçevesinde ve başka olanakların yanı sıra, kolayca bulunabilen tekniklerin kullanılması ve besleyici yiyecekler ve temiz içme suyu sağlanması yoluyla ve çevre kirlenmesinin tehlike ve zararlarını göz önüne alarak, hastalık ve yetersiz beslenmeye karşı mücadele edilmesi amacıyla uygun önlemleri almayı, 27. maddesinde ise taraf devletler her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu ve ulusal durumlarına göre ve olanakları ölçüsünde, ana- babaya ve çocuğun bakımını üstlenen diğer kişilere, çocuğun bu hakkının uygulanmasında yardımcı olmak amacıyla gerekli önlemleri alma, gereksinim olduğu takdirde özellikle beslenme, giyim ve barınma konularında maddi yardım ve destek programları uygulamayı kabul etmişlerdir” dedi.

Whatsapp Image 2024 05 09 At 16.42.27 (1)

7 MİLYON ÇOCUK OKULA AÇ GİDİYOR

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Fulya Savran, “TÜİK’in 2023 istatistiklerine göre ülkemizde çocuk yoksulluğu oranı yüzde 31,3’dir. Bu orana göre Türkiye’de 7 milyon çocuk (her 3 çocuktan 1’inin) yoksulluk içinde yaşamaktadır. Bu veri durumu yeterince açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu çocukların durumunun 2024 ekonomik koşullarında çok daha gerilemiş olduğunu ve rakamın çok daha yükselmiş olduğunu tahmin etmek hiç de zor değildir. En az 7 milyon çocuğun okula yarı aç yarı tok gittiğini, ailenin sağlayabildiği okul beslenmesinin kaçınılmaz olarak çok yetersiz veya besleyici değeri düşük besinler olduğu dikkate alındığında okul çocuklarına her kademede bir öğün sağlıklı okul yemeği sağlanmasının ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Yoksulluk nedeniyle yetersiz ve sağlıksız beslenmenin yanı sıra ekonomik durumu daha iyi olan pek çok çocuk da yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle okul saatlerinde çok sağlıksız gıdalarla beslenmektedir. Sağlıksız beslenme kaynaklı çocukluk çağı obezitesi yüzde 9,9; fazla kilolu çocuk Oranı yüzde 14,6dır. Yani her dört çocuktan biri fazla kilolu veya obezdir. 5 yaş altı çocukların yüzde 6’sının da yaşına göre bodur olduğu ileri sürülmektedir. Nedense toplum bu ciddi soruna da gözlerini kapatmaktadır. Bu nedenle devlet okullarında bir öğün sağlıklı okul yemeği temin edilmesi hem çocukların okullarda sağlıksız gıdalara yönelme koşullarını sınırlayacak, eşit şartlarda sunulan ücretsiz okul yemeği tüm çocukların en azından okulda sağlıklı beslenmesini mümkün kılarak yoksul aileler üzerindeki beslenme çantası hazırlama yükünü hafifletecek, maddi ve manevi açıdan bu aileleri rahatlatacaktır” şeklinde konuştu.

Whatsapp Image 2024 05 09 At 16.42.27

'SAĞLIKSIZ BESLENMEK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DÜŞÜRÜYOR'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz konulmasında ise şunlara yer verdi: "Büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu  ve yaşam boyu sürebilecek davranışların büyük ölçüde oluştuğu  dönem olarak bilinen okul çağı döneminde beslenme şekli ve düzeni önemlidir.
Bu dönemde öğünlerin  protein karbonhidrat yağ ve mineral içeriği yeterli ve dengeli olmalıdır. Yetersiz dengesiz ve düzensiz beslenme sonucu çocuklarda ve gençlerde zayıflık şişmanlık kansızlık vitamin yetersizliği diş çürüklüğü gibi fizyolojik ve biyolojik bozuklukların yanında okul başarısında düşme kültürel sosyal psikolojik sorunları da  beraberinde getirmektedir. Yetersiz ve dengesiz beslenme sonrasında ailede başlayan ve okulda devam eden denge de bağışıklık sisteminin düşmesi akademik başarının düşmesi gibi toplumu etkileyen süreçte  birbirinden bağımsız değildir .Sağlıklı beslenme sağlıklı toplum etkileşimi önem kazanmaktadır. Dünyanın bir çok ülkesinde sağlıklı beslenememe sorunu ile  mücadele edilmişse başarılı olunmuştur. Ülkemizde de okul çağı döneminde çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesine önem verilmelidir ve en az bir öğün yemek ve içilebilir su temini için  girişimlerde bulunulmalıdır. Toplumsal ve bireysel en temel haklardan birisi beslenmedir ve bu hakkımıza sahip çıkmak için tüm halkımızı yanımızda olmaya davet ediyorum." 

Kaynak: ANTALYA EKSPRES GAZETESİ