Antalya Tabip Odası, Samsun'da bir doktorun daha şiddete uğraması üzerine Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nı göreve davet etti. Antalya Tabip Odası'nın açıklamasında, “Günlük verilen beyaz kod sayısına istense de ulaşılamıyor ama ancak adli şikayetlerle tahmin ettiğimiz vaka sayısı, ülkemizde sağlıkta şiddetin giderek tırmandığını gösteriyor” iadelerine yer verildi.


SAĞLIKTA ŞİDDETİN NEDENLERİ
Sağlıkta şiddetin nedenleri hakkında yapılan ankete yer veren Antalya Tabip Odası, “Sağlıkta şiddetin nedenleri sağlık çalışanlarına sorulduğunda; yüzde 27 hasta-hasta yakınlarının hastane işleyiş ve kurallarına uymaması, yüzde 20 hasta-hasta yakınının sıra beklemeden muayene olmak istemesi, yüzde 10 randevusuz hastaneye gelme, yüzde 20 uygulanan tedaviyi beğenmeme, yüzde 13 hastanede çok bekletildiklerini düşündükleri için tartışma çıkarma yüzde 10 kendilerine saygısızlık yapıldığını düşünme cevabı alınmıştır. Hasta-hasta yakınına şiddetin nedeni sorulduğunda; yüzde 35 sağlık çalışanının tutum ve davranışlarından rahatsız olma beğenmeme, yüzde 36 tedaviden memnun kalmama, yüzde 17 hastanede çok bekletildikleri için strese girmiş olma cevabı alınıyor” verilerine yer verdi. 


‘KANUNLAR TİTİZLİKLE UYGULANMALI’
Antalya Tabip Odası, bu kanunların yeterince uygulanmadığını vurgulayarak, “Birkaç yıl önce sağlıkta şiddet, katalog suçlar arasına alınmıştı, yani direkt tutuklama yapılabiliyor. Kadın çalışana şiddet, kamu görevlisine şiddet durumunda cezada artış var. Fakat maalesef bunlara rağmen kanunlarımız uygulanmıyor. Yaralama, öldürme, taciz, tehdit, şantaj, hakaret, görevini engelleme, hürriyetten yoksun bırakma gibi durumlarda ceza öngörülüyor ve ağırlaştırıcı hükümler var. Ama yetmiyor… Şiddete uğrayan hekimlerin yüzde 36,3’ü hafif orta derecede depresyon, yüzde 16’sı majör depresyonda, çalışma barışı ve mesleğe bağlılığı azalmış durumda” ifadelerine yer verdi. Antalya Tabip Odası, Türkiye'nin sağlıkta şiddet konusunda dünyada başı çektiğini, doktor başına düşen hasta sayısı ve hastaların yıllık sağlık merkezlerine başvuru sayısının en yüksek ülkelerden biri olduğunu belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü şiddeti dünyadaki insanların refahını etkileyen acil ciddi bir biopsikososyal konu olarak görüyor. Dünyadaki tüm ülkelerde sağlıkta şiddet olmakta ama maalesef Türkiye bu konuda başı çekiyor. Dünyada doktor başına düşen hasta sayısı ve hastanın yıllık sağlık merkezlerine başvuru sayısı en yüksek ülkelerden biriyiz. Bu ağır yükü cefakar sağlık çalışanlarıyla birlikte kaldırmaya çalışıyoruz. Kanunlarımızın titizlikle uygulanmasını tüm hekimler adına bekliyoruz” açıklamalarına yer verdi. 

Muhabir: AYSU DURSUN/HABER