HEYAD Başkanı Hüseyin Ayhan, hasta hakları ile ilgili şunları söyledi:

"Hasta hakları ilk kez 1981 yılında Portekiz'de yapılmış. 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulunda yayımlanan Lizbon Bildirgesiyle kabul edilmiştir. Ülkemizde 1998 yılında 26 Ekim Hasta Hakları Günü olarak kabul edilmiştir. Hastanın öncelikle yararını gözeterek zarar görmemesini, özerkliğini ve hakça bir sağlık hizmeti alabilmesini hedefleyen hasta hakları ile alakalı uluslararası ve ulusal düzeyde çeşitli mevzuatlar bulunmaktadır. Hasta hakları, hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları bilmesi, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır."

HASTA HAKLARI NELERDİR?

Hüseyin Ayhan, hasta haklarını ise şöyle sıraladı;

1. Adalet ve hakkaniyete uygun olarak hizmetlerden faydalanma hakkı

2. Bilgi edinme ve bilgilendirilmiş onay hakkı

3. Haberleşme hakkı

4. Personeli ve/veya sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı

5. Tıbbi özen gösterilmesi

6. Mahremiyete saygı gösterilmesi hakkı

7. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı

8. Konsültasyon hakkı

9. Tetkik ve tedavi bedellerini bilme hakkı

10. Güvenliğin sağlanması hakkı

11. Refakatçi bulundurma hakkı

12. Hastanede yattığı sürece özel eşyalarını yanında bulundurma hakkı

13. Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma hakkı

14. Müracaat ve şikâyet hakkı

15. İkinci görüş isteme hakkı

Kaynak: DHA