ANTALYA, tarihi yapısı ve birbirinden eşsiz plajlarıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi konumunda. Türkiye’nin önemli turizm şehirlerinden biri olan Antalya’da pek çok eşsiz doğal güzellik bulunuyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen destinasyonlarından biri olan Antalya, mağara oluşumu bakımından oldukça zengin bir il olup Türkiye’de turizme açık mağaraların önemli bir kısmına ev sahipliği yapıyor. Antalya’da yaklaşık olarak tespit edilen mağara sayısı 500. Bunlardan yalnızca birkaç tanesi uluslararası öneme sahip. Antalya’yı bilenler, bir çırpıda pek çok mağara ismi sayabiliyor. Ancak daha az bilinen ama aynı öneme sahip birçok mağara da bulunuyor. Bu az bilinen mağaralardan biri de Karain Mağarası’dır. Bugünkü yazımızda bu mağaranın özelliklerini ele alacağız birlikte.mağara foto 1-1KARAİN MAĞARASI NERDE?
Karain Mağarası, Türkiye'nin en büyük doğal mağaralarından biridir. Denizden yüksekliği 430-450 metre. Antalya'nın 30 km kuzeybatısında eski Antalya-Burdur karayoluna 5–6 km uzaklıkta bulunan Yağca köyü sınırları içinde bulunuyor. Antalya'ya uzaklığı 27 km'dir.mağara foto 2-1500 BİN YIL BOYUNCA ARALIKSIZ OLARAK İSKAN YERİ OLARAK KULLANILMIŞ
Antalya'da bulunan Karain Mağarası, insanlığın beş yüz bin yıllık tarihinin aydınlandığı çok önemli bir yer. Modern insan ve öncesinde neandertal insanlar bu mağarayı 500 bin yıl boyunca aralıksız olarak iskan yeri olarak kullanmışlardır. Karain Mağarası’nda 1946 yılından beri kazılar yapılmakta olup, yapılan bu çalışmalar ile bu mağaranın yakın klasik çağlara kadar yaşam yeri olarak kullanıldığını kanıtlamıştır. Türkiye’de içinde insan yaşamış en eski ve en büyük mağaradır. Yapılan kazılarda buluna önemli eserler mağaranın hemen yakınında bulunan Karain Müzesi'nde ve şehir merkezindeki Antalya Müzesi'nin tarih öncesi bölümde sergileniyor.mağara foto 3-1KULLANIM DAHA ÇOK ‘ADAK MAĞARA’ (TAPINAK) NİTELİĞİNDEYDİ
Karain Mağarası, Anadolu ve Yakın Doğu tarihi açısından önemli bir paleolitik merkezdir. Mağara paleolitik, neololitik, kalkolitik, eski tunç gibi protohistorik çağlarda ve klasik çağda insanlar tarafından sürekli bir biçimde iskan edilmiştir. Karain Mağarası'nda yapılan kazılarda elde edilen arkeolojik buluntular, alt paleolitikten geç Roma dönemine kadar görülen yerleşim izleri ile Anadolu arkeolojik çalışmalarında önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Klasik dönemlerdeki kullanım daha çok Adak Mağara (tapınak) niteliğinde olup, mağara alnı ve dış duvarları üzerinde Grekçe kitabe ve nişler bulunmaktadır.mağara foto 4-1MAĞARADA ORTAYA ÇIKARILAN TAŞINABİLİR SANAT ÜRÜNLERİ ANADOLU SANATININ İLK ÖRNEKLERİ
Yeryüzünde bilinen paleolitik mağaraların çoğu sadece bir dönemi temsil ederken Karain alt, orta ve üst olarak kesintisiz bir katmanlaşma göstermekte ve bu katmanlardan elde edilen veriler, özellikle Avrupa ve Yakın Doğu arasındaki bağlantılar ve göç yolları hakkında fikir vermesi açısından önem taşımaktadır. Karain'den ele geçirilen Anadolu'da bilinen en eski insan kalıntılarının yanı sıra mağarada ortaya çıkarılan taşınabilir sanat ürünleri Anadolu sanatının ilk örnekleridir.mağara foto 5DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NE ÖNERİLMEKTE
Mağara, verdiği bitki ve hayvan kalıntıları ile Batı Akdeniz'in eski çevresinin ortaya konmasında önemli bir rol üstlenmekte ve çevresindeki diğer mağaralarla birlikte doğal ve kültürel özellikleri dolayısıyla karma sit olarak Dünya Miras Listesi'ne öneriliyor. Karain Mağarasındaki arkeolojik kazılar halen devam ediyor. . HABER/BUSE ER