Kadının hayatın her alanında var oluşunun kutlandığı, onun siyasi ve sosyal bilincinin gelişimine odaklanan, birçok ülkede resmi tatil olarak kabul edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tarihsel bir derinliğe ve mücadeleye sahip. Bu özel gün, kadınların hakları için verilen mücadelenin bir simgesi olarak her yıl dünya genelinde coşkuyla kutlanır.

KÖKENLER: İLHAMIN DOĞUŞU

8 Mart'ın kökeni, 20. yüzyılın başlarında Amerika'da, 1909'da bir grup cesur kadının New York'ta gerçekleştirdiği "Kadınlar Günü" etkinliğine dayanır. Bu etkinlik, kadın haklarının ve eşitliğinin vurgulanmasına yönelik bir ilk adımdı. Ancak bu fikir daha sonra 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı'nda somutlaştı ve her yıl bir "Kadınlar Günü" düzenlenmesi önerildi.

069Fe53D F658 4B58 818C E28678Dde38F

DEVRİMİN AYDINLIĞINDA

8 Mart, Sovyet Rusya'da kadınlara oy hakkının verildiği 1917 yılında ulusal bir bayram olarak kutlanmaya başladı. Bu tarih, kadınların siyasi katılımını kutlamanın yanı sıra, onların toplumdaki rolünün ve haklarının güçlendirilmesi için bir dönüm noktasıydı. Bu kutlamalar daha sonra feminist hareketin yükselişiyle dünya geneline yayıldı ve 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kutlanmaya başlandı.

TÜRKİYE'NİN YOLCULUĞU

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, köklü bir mücadele ve dayanışmanın ürünü. 1921 yılında iki cesur kadın, Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimiyle Türkiye'de kutlanmaya başlamış. Ancak uzun yıllar boyunca resmi kutlamalara izin verilmemiş.

1975 yılı, Türkiye'de kadın hakları mücadelesinin bir dönüm noktası oldu. İlerici Kadınlar Derneği'nin öncülüğünde, kadınlar sokaklara çıktı ve haklarını aramak için bir araya geldi. Bu süreçte, kadınların toplumsal ve siyasi bilincinin güçlendirilmesi için önemli adımlar atıldı.

1234251 1097520272

MODERN ÇAĞDA 8 MART

Günümüz Türkiye'sinde 8 Mart, tüm kadın kuruluşlarının ve hatta devletin ve şirketlerin de katıldığı geniş çaplı bir kutlama haline geldi. Bu kutlamalar kadınların hakları için devam eden mücadelenin bir ifadesi. Feminist Gece Yürüyüşü gibi etkinlikler, kadınların seslerini duyurduğu ve eşitlik mücadelesini sürdürdüğü önemli platformlar.

ATATÜRK'ÜN IŞIĞINDA

Türkiye'de kadınların siyasi katılımı, Atatürk'ün ileri görüşü ve devrimci adımlarıyla şekillendi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, Türkiye'nin modernleşme ve demokratikleşme sürecinin önemli bir parçası. 1934'te yapılan yasa değişikliği ile kadınlar milletvekili seçme ve seçilme hakkını kazanmış, bu da Türk kadınının siyasi hayatta güçlenmesine olanak tanımış. Dünyada birçok ülkede kadınlar sesini duyuramazken Ata’nın ışığında Türk kadını mecliste söz sahibiydi.

KADINLARIN İLHAM VEREN YOLCULUĞU

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların tarih boyunca verdiği mücadeleyi kutlamak ve gelecekte daha adil bir dünya amacıyla ilham almak için önemli bir fırsat. Kadınların hakları için verilen bu mücadele, her geçen yıl daha da güçleniyor ve toplumun her alanında daha fazla eşitlik ve adalet sağlanması için ilham vermeye devam ediyor.

Muhabir: ERENDİZ ÖZKURT/ÖZEL HABER