Mahkeme kararıyla kapatılan Tüm Emekli Sen'in ardından kurulan Tüm Emeklilerin Sendikası da aynı kaderi paylaşmakla karşı karşıya. Ankara Valiliği tarafından yapılan şikayet sonucunda sendikanın tekrar kapatılma davası açıldı. Sendika üyeleri, sendika kurma hakkının engellenemeyeceği vurgusuyla Attalos Heykeli önünde bir araya gelerek eylem yaptı.

'YOKLUĞA YOKSULLUĞA KARŞI ÇIKTIK'
Sendika üyesi  Oya Onur emeklilerin örgütlenmesinin yine engellenmek istediğine dikkat çekerek, "2021 Ekim ayında o zamanki adımızla Tüm Emekli Sen iktidarın baskısıyla yargı tarafından kapatılmıştı. 30 Kasım 2022'de Tüm Emeklilerin Sendikası adıyla yeniden kurulduk. Aradan 4 ay geçtikten sonra Ankara valiliği bize yine dava açtı. Daha bir yılımız dolmadan yarın yani 17 Ekim'de yine kapatma istemiyle yargılanacağız. Oysa biz emeklilerin yararına çalışan bir sendikayız. Emekli ve yaşlı vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için mücadele ettik. Ülkemizin demokratikleşmesi için mücadele ettik. Emekli vatandaşlarımızın açlığa mahkum edilmesine karşı çıktık. Hak ve hukukun tesisini istedik. Yokluğa, yoksulluğa karşı çıktık. Emeklilerimizin sosyo-kültürel aktivitelere katılmalarının sağlanmasını istedik. Gerentoloji hizmetlerinden yararlanmasını istedik. Bil cümle emekli vatandaşlarımıza kaliteli yaşlanmanın sağlanmasını istedi" dedi. 

02-51

EMEKLİLERİN ONURUYLA OYNUYORLAR
Emeklilerin yaşadığı zorlukları belirten Onur, "Erdoğan'ın emeklilerin bir bölümüne, çalışan emeklileri dışında tutarak, Kasım ayı içinde bir defaya mahsus olarak 5000 lira verileceği açıklaması hem adaletsizdir, hem de emeklilerin yoksulluğuna çare olması mümkün değildir. Bu pervasız uygulama emeklilerin yeterince örgütlenmemiş olmasınında bir sonucudur. Oysa yeterince örgütlü emekli topluluğu olsaydık,emeklilerin bu şekilde onuruyla oynanılamazdı. Bir tür sadaka verilmeye kalkılamazdı. İktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Emeklilerle oynamayın. Seçimlere endekslenmiş sadakalarla emeklileri yönetememe bedbahlığından vazgeçin. Yoksulluğa boğdukları yetmezmiş gibi, emeklilerin yoksulluğa, ölüme mahkum edilmesi yetmezmiş gibi birde sendikamıza saldırmasını, kapatma davaları açılmasını asla kabul etmiyoruz" dedi.

'HER VATANDAŞIN MÜCADELE HAKKI VAR'
Her vatandaşın iyi yaşama hakkı olduğunu söyleyen Onur, "İyi yaşamak için demokratik ve barışçıl olmak kaydıyla her vatandaşın örgütlü veya örgütsüz mücadele etme hakkı vardır. Şu an Türkiye'de emeklilerin bırakalım iyi yaşadıklarını, bırakalım yoksul yaşadıklarını açlık sınırı altında sürünüyorlar. Bu ayıp iktidarındır. Dava açılacaksa adres bellidir. O adresin emekli sendikaları olmadığı kesindir. Bizim kapatılmamız için hukuku dolanan yargıya, yargıçlara seslenmek istiyoruz. Anayasanın 90. Maddesi açıktır. imzası olunan uluslararası sözleşmelerin iç hukukta düzenlenmemiş olması veya çelişmesi durumunda, uluslararası sözleşmeler esas alınır. Türkiye Uluslararası sözleşmelerin ilgili maddelerinde 'herkesin sendika kurabileceği' maddelerine imza atmıştır. Kanunlar anayasanın üstünde olmadığı kesindir. O halde yargı anayasanın 90.maddesini uygulayıp, kapatma davasını red etmelidir. Çünkü bu dava hukuki değil siyasidir. Hakimlerin baskılara direnmesini bekliyoruz. Ülkede demokratikleşmede bahsedenlerin, sivil anayasadan bahsedenlerin önce anayasayı uygulamaları gerekir.. Bizi kapatmak anayasaya aykırıdır. Kapatırsanız itirazlarımızı yapacağız. İtirazlarımız, iç hukukta karşılık bulmazsa,anayasa mahkemesine,o da olmazsa AHİM'e kadar gideceğiz. Yine olmazsa sendikamızı yeniden kuracağız. Biliyoruz ki vazgeçildiğinde kaybedilir. Biz asla vazgeçmeyeceğiz.Her şeye rağmen Ankara'da hakimler var demek istiyoruz. 17 Ekim'de yargının sendikamız lehine karar vererek kapatma davasını red etmesini bekliyoruz" diye konuştu. 

'FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ'

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri ayrıca Filistin halkının yanında olduklarını belirterek "Ortadoğuda yine katliam, yine yıkım ,yine zulüm yapılıyor. Savaşında bir ahlakı olduğu söylenir. Burada ahlak yok, burada siviller öldürülüyor. Burada hiç bir suçu günahı olmayan çocuklar ve kadınlar öldürülüyor. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak Hamasın sivillere saldırısını da İsrailin Filistin halkına giriştiği katliamı da şiddetle kınıyoruz. Burada İsrail'in orantısız bir gücü olduğu biliniyor. Askeri olarak asimetrik bir durum vardır ve bu gücü acımasızca kullanıyor. Hamasın siyasal islamcı politikalarını desteklemiyoruz. Bu Filistin halkının yanında olmamıza engel değildir. Filstin halkının direnişi meşrudur. Filstin halkının ve bütün mazlum halkların yanındayız. İsrail derhal saldırılarını durdurmalı ve ateşkes sağlanmalıdır. Filistinin işgaline son verilmelidir. Avrupa ve ABD'nin İsrail'e verdiği destek ,Filistin halkına katliam ve Filistin'in işgali olarak geri dönüyor. Kahrolsun emperyalizm. Filistin'e özgürlük" sözlerini paylaştı.  HABER/GAZİ KARATAŞ